MĚSTO SUŠICE – KOMPOSTÉRY

  Město Sušice bude v případě získání dotace z Operačního programu Životní prostředí pořizovat kompostéry, které budou zájemcům bezplatně přenechány do užívání. Cílem projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu, snížit náklady na jeho svoz a likvidaci a zvýšit využitelnost biologického odpadu. Kompostéry musí být umístěny na území města Sušice a jeho místních částí.
  Adresa bydliště
  V případě umístění druhého kompostéru na jiném pozemku prosím vyplňte
  V případě realizace Vás budeme kontaktovat na:
  Prosíme Vás o zodpovězení pár otázek k odpadovému hospodářství města Sušice
  Dotazník